Als ik veel inkomen of vermogen heb, heb ik dan nog wel recht op maatschappelijke ondersteuning?

De gemeente zal u geen ondersteuning weigeren als u deze nodig heeft. Dus ook niet omdat u een hoog inkomen of veel vermogen heeft. Wel kan de gemeente een hogere eigen bijdrage vragen. Deze bijdrage kan nooit hoger zijn dan de kostprijs van de ondersteuning die u ontvangt. De hoogte van de eigen bijdrage die u moet betalen is afhankelijk van het inkomen, het vermogen, de leeftijd en de gezinssamenstelling. Het CAK Int de eigen bijdrage. De adviseurs van Loket Wijk kunnen bij uw aanvraag een voorlopige doorrekening maken van de eigen bijdrage.