Als het geld bij de gemeente op is, krijg ik dan ook geen ondersteuning meer?

In de Wmo 2015 staat dat de gemeente maatschappelijke ondersteuning moet bieden als u niet zelf of met hulp van uw netwerk kan meedoen in de samenleving. De gemeente moet altijd aan deze wettelijke plicht voldoen. Ook als het geld op is.