Wat kan ik doen als mijn behandelaar geen contract met de gemeente heeft afgesloten?

Dan zijn er twee situaties mogelijk:

1) De organisatie tekent alsnog een contract met de gemeente.

2) U krijgt – indien u al een indicatie heeft die doorloopt in 2015 – een Persoonsgebonden Budget (PGB)  toegewezen. Hiermee kunt u zelf de gewenste ondersteuning inkopen. Een verschil met voorgaande jaren is dat vanaf 1 januari het PGB niet meer direct op uw rekening gestort wordt. U krijgt het geld niet zelf in handen, maar de betaling gaat via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Op dit moment wordt bekeken of er een overgangsregeling kan worden getroffen voor cliënten waarvan hun huidige behandelaar heeft aangegeven geen contract te willen tekenen met de gemeente.