Op dit moment krijgt mijn kind al ondersteuning. Behoudt mijn kind nu het recht op deze hulp?

Het jaar 2015 is een overgangsjaar, waarvoor het overgangsrecht geldt. Heeft uw kind recht op ondersteuning (een indicatie) die doorloopt in 2015, dan houdt uw kind het recht op de zorg die in de betreffende indicatie staat. Zo mogelijk ook door dezelfde zorgverlener. Pas wanneer uw indicatie afloopt óf als er in een gesprek samen met u wordt gekozen voor andere zorg en u daardoor een nieuw besluit over de zorg en ondersteuning krijgt (maar uiterlijk op 1 januari 2016), merkt u iets van de veranderingen. Voor nieuwe cliënten gaan de veranderingen wel direct in vanaf januari 2015.